Midt-Telemark kommune

Redd Barna lager undervisningsopplegg for å beskytte barn/unge mot vold og overgrep

Redd Barna lager undervisningsopplegg for å beskytte barn/unge mot vold og overgrep

Tirsdag 22. mars 2022 var ordfører Siri, politiker Karin og politiker Mette på besøk i Folkestad barnehage, da de fikk besøk av Redd Barna. Vi fikk informasjon om verktøy for å beskytte barn mot vold og overgrep.

Redd Barna sine råd for å inkludere barn og unge:

  • Ta i bruk gratis undervisningsopplegg fra Redd Barna, for eksempel verktøyet «Kroppen min eier jeg». Det kan være med på å beskytte barn mot vold og overgrep.
  • Samarbeid innen oppvekstsektoren er nødvendig slik at alle barnehager og skoler har gode opplegg mot vold/overgrep og mobbing blant barn og unge.
  • Samarbeid mellom kommune og frivilligheten bør opprettholdes og videreutvikles, til det beste for barn og unge. Her er Redd Barna Sauherad en viktig aktør.  

Om Redd Barna

Redd Barna jobber for barns rettigheter. De er en medlemsstyrt rettighetsorganisasjon som er partipolitisk og religiøst nøytral. Redd Barna har ca 200 ansatte, fordelt på et hovedkontor i Oslo og fem regionkontor rundt om i landet. De har også en egen generalsekretær.

Om besøk av Redd Barna i Folkestad barnehage

Redd Barna v/Elin Halleland fortalte om verktøyet med tittel «Kroppen min eier jeg» som er et samarbeid med NRK Super. Det er et undervisningsopplegg om kropp, grenser og seksuelle overgrep. Det er laget korte videofilmer som barna kan se, og med samtaler i etterkant. Materiell kan bestilles gratis fra Redd Barna, se https://www.reddbarna.no/skole/undervisning-vold-overgrep/kroppen-min-eier-jeg/  

Barn som har fått undervisning eller annen informasjon om seksuelle overgrep, har en bedre forståelse av at dette er feil, og har lettere for å fortelle om sine opplevelser enn barn som ikke har fått denne kunnskapen.

Både barnehageansatte, politikere og Gunhild fra Redd Barna Sauherad er enige om at dette verktøyet er aktuelt for oss i Midt-Telemark kommune.

Til stede:

Elin Halleland, Redd Barna, seniorrådgiver i barns beskyttelse, vold og seksuelle overgrep

Gunhild Ripegutu, Redd Barna Sauherad

Tone Forberg, enhetsleder i Folkestad barnehage

Ansatte i Folkestad barnehage

Siri Blichfeldt Dyrland, ordfører (SP)

Mette Haugholt, kommunestyre- og formannskapsrepresentant (AP)

Karin Hagen, kommunestyrerepresentant (AP)