Midt-Telemark kommune

Sauherad frivilligsentral vil gi ungdommer en lett tilgjengelig plass å henge, se film og game!

Sauherad frivilligsentral vil gi ungdommer en lett tilgjengelig plass å henge, se film og game!

Fredag 20. august 2021 dro ordfører Siri på besøk til Sauherad frivilligsentral sin nyetablerte filmkveld for å lære hvordan de arbeider for å skape et inkluderende miljø for ungdom.

Sauherad frivilligsentral sine råd for å inkludere barn og unge:

  • Tilby gratis aktivitet. Da blir tilbudet tilgjengelig for flere. Det er gratis inngang til filmkvelden, og gratis popcorn.
  • Ha tilbudet nær ungdommene. Sauherad frivilligsentral ligger i Gvarv sentrum og skal ha faste kvelder med film og gaming på fredager fremover.  
  • Inkluder ungdommene i drifta. Frivilligsentralen ønsker ungdommer som kafé-verter og tilbyr opplæring. Dette kan bli verdifull erfaring på cv' n til andre jobber. 
  • La ungdommene få være med på å bestemme. Det er mulig å komme med forslag om filmer og dataspill, og det er satt frem en filmboks du kan legge forslag i, som står på frivilligsentralen.
  • Ha god informasjon om tilbudet, også på sosiale medier. Sauherad frivilligsentral har nylig fått en egen side på Instagram, i tillegg til Facebook.
  • Samarbeide med andre aktører. Sauherad frivilligsentral samarbeider f.eks. med Midt-Telemark bibliotek og har egen avdeling med bøker i lokalet. Det er nylig laget en egen seksjon for ungdom i annen etasje.  

Fast aktivitet hver fredag

Det er nylig startet opp filmkveld ved Sauherad frivilligsentral for ungdommer på 8-10 trinn. Det skal veksles mellom film og gaming hver fredag fast fra kl. 19. Det er mulig for ungdommene å komme med ønsker og tips om filmer og dataspill, og det er laget en egen filmboks hvor de også kan legge skriftlige tips. De har allerede skaffet en del nye og oppdaterte spill. Det er en egen frivillig som er filmansvarlig, han er også IT-ansvarlig i bygget. Filmen denne kvelden var den nye actionfilmen «black widow» fra Marvel Studios. Ut over kvelden kom det flere ungdommer innom, og de ble sittende å prate. Daglig leder Marianne tror dette kan bli et viktig tilbud i nærmiljøet.

Frivilligsentralen ønsker ungdommer som kafé-verter og tilbyr opplæring. Dette kan bli verdifull erfaring på cv' n til andre jobber. 

Bibliotek for unge  

Midt-Telemark bibliotek har en avdeling med bøker på Sauherad frivilligsentral. Nå er det laget en egen seksjon med bøker til ungdom i annen etasje. Her er det en behagelig sofa og stol hvor det er mulig å slå seg ned for å lese. Daglig leder Marianne er meget fornøyd med at det er mange flotte ungdomsbøker å velge i. 

 

Tilgjengelig på sosiale medier

Sauherad frivilligsentral har kontakt med Gvarv skole for å få gitt informasjon om tilbudet til barn og unge. I tillegg er de på Facebook og har nylig fått egen side på Instagram. På den måten når informasjonen ut til flest mulig.

Kontakt

Dersom du vil vite mer om Sauherad Frivilligsentral, så kan du ta kontakt med daglig leder Marianne Bothner Kanstad på mobil 958 20 014 eller på e-post marianne@frivillingsauherad.no.

Deltakere

Marianne Bothner Kanstad, daglig leder

Tormod Østtveit, IT-ansvarlig og frivillig

Siri Blichfeldt Dyrland, ordfører