Midt-Telemark kommune

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark

Informasjon

Anton Jenssens gate 4
3125 Tønsberg

Telefon:  33 37 10 00
E-postadresse: fmtepost@fylkesmannen.no