Midt-Telemark kommune

Bø sjukeheim avdelinger

Informasjon

Jønneberg (langtidsavdeling)

Tlf. 35 05 96 44
Tlf. 35 05 96 42
Tlf. 35 05 96 40

Vihus (korttidsavdeling)

Tlf. 35 05 96 56
Tlf. 35 05 95 58
Tlf. 35 05 96 59

Løvlund (skjerma avdeling)

Tlf. 35 05 96 14
Tlf. 35 05 96 12
Tlf. 35 05 96 10