Midt-Telemark kommune

Marita Kristina Valkeinen

Stillingstittel
Kultur- og ungdomskonsulent
Kompetanse
  • Rådgiver kultur og fritid
  • Prosjektleder
  • Koordinator aktivitetskontakttjenesten
  • Sekretær for ungdomsrådet
  • Fribykoordinator
  • Koordinator for sykkelkampanje
  • Koordinator aktivitetskort
  • Kontaktperson for tilskuddsordningen "inkludering av barn og unge" - Bufdir