Midt-Telemark kommune

Prosjektet Sammen Mot er et folkehelseløft for trygge barn og unge i Midt-Telemark!

Prosjektet Sammen Mot er et folkehelseløft for trygge barn og unge i Midt-Telemark!

Onsdag 20. oktober besøkte ordfører Siri kommunespykolog Brita Iversen for å prate om prosjektet Sammen Mot, og lære mer om hvordan prosjektet vil arbeide for en trygg oppvekst for barn og unge. Besøket var i lokalene til Ung Arena på Gullbring.

Sammen Mot sine råd for å inkludere barn og unge:

  • Det er viktig å løfte alle, ved å tilby en tjeneste som er åpen for alle.
  • Det er større mulighet for å lykkes når en kan tilby et lavterskel tilbud, altså gratis og lett tilgjengelig.
  • Gode løsninger kommer når en kan samarbeide mellom ulike deler av samfunnet, som oppvekst, helse, kultur og frivillighet.
  • Å bruke arenaer som allerede er der for å øke kompetansen hos fagfolk, frivillige og innbyggere om forebygging av vold og overgrep.  
Brita Iversen og Ordfører Siri sitter sammen ved et lilla bord og drikker kaffe.  - Klikk for stort bilde

 Om Sammen Mot

Sammen Mot startet med at Helsedirektoratet valgte ut Vestfold og Telemark som eneste fylke i landet som får midler til å forebygge vold og overgrep i et folkehelseperspektiv. Midt-Telemark kommune er en av tre kommuner som er med i ordningen og vi har fått 2,8 millioner over 3 år.

Trond Garborg er prosjektleder og kommunepsykolog Brita Rønningen Iversen er fagansvarlig for Sammen Mot. Sammen Mot er et folkehelseløft for å skape trygge voksne for trygge barn og unge i Midt-Telemark. Meningen er å forebygge vold og overgrep, og samtidig styrke livskvalitet og psykisk helse.

Prosjektet skal være forebyggende, altså å forhindre vold og overgrep før det har skjedd. Målet er at Midt-Telemark skal være et trygt og godt sted å vokse opp.

Det handler om å organisere arbeidet mot vold og overgrep på en bedre måte. Mottoet til Midt-Telemark kommune er «Vi skaper framtida sammen», og det passer godt med Sammen Mot-prosjektet. Prosjektet er et samarbeid mellom helse/omsorg, oppvekst, kultur og frivilligheten. Prosjektet samarbeider også med Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region Sør.

Måten det skal gjøres på er å få ned terskelen for at barn og unge forteller om hvordan de har det. Prosjektet består av to deler. Den ene går ut på å gi tilbud til familier. Den andre går ut på å løfte kompetansen for alle innbyggere i kommunen, slik at vi lettere kan forhindre vold og overgrep.

Om familiehjelpa

Det er viktig med trygge voksne for trygge barn. Derfor arbeides med å starte et tilbud som heter Familiehjelpa. Det er et lavterskel tilbud til foresatte med barn fra 0-20 år hvor de kan få råd og veiledning. Familiehjelpa er en tverrfaglig hjelpetjeneste, med psykolog, barnevernfaglig- og sosialfaglig kompetanse. Det trengs kompetanse både fra de som jobber med barn og unge, og med veiledning til foresatte.

Prosjektet ønsker å ta imot foresatte på en måte som støtter og styrker dem. Det er et mål å utvikle tilbudet i 2022. Det er allerede startet et veiledningstilbud til foresatte i Ung Arena, og dette kan bygges ut videre. Ung Arena er et tilbud til ungdom mellom 13-20 år, for å styrke deres psykisk helse og livskvalitet. Med familiehjelpa vil også mindre barn kunne få det bedre.

Kompetanseløft

Sammen Mot vil bruke arenaer som allerede er der til å løfte kompetansen i kommunen, f.eks. møter for foresatte på skoler og i barnehager, møter i Sentrumsringen, konfirmasjonsopplæring osv.

Det vil gjennomføres  åpne arrangement som innbyggere kan melde seg på, det kan for eksempel bli en temakveld. I tillegg vil det bli et kompetanseløft til foresatte gjennom Familiehjelpa.

Det vil også opprettes et innbyggerpanel som kan gi innspill til Sammen Mot om hva som trengs, og hva som vil være god hjelp.

Kontakt

Dersom du har spørsmål om Sammen Mot, så kan du ta kontakt med prosjektansvarlig Trond Garborg på mobil 992 06 742 eller e-post trond.garborg@mt.kommune.no eller fagansvarlig Brita Rønningen Iversen på mobil 917 19 190 eller e-post briv2212@mt.kommune.no.

Til stede:

Brita Iversen, kommunepsykolog

Siri Blichfeldt Dyrland, ordfører