Midt-Telemark kommune

Marianne Bergheim

Stillingstittel
Konsulent lønn
Kompetanse
  • Reiseregning
  • Timelønn
  • Fravær
  • Tilgang-visma
  • Lønnsutbetaling
  • permisjonssøknader