Midt-Telemark kommune

Ansattoversikt


EKSTERNE KONTAKTER

Ansatte i avdelingen EKSTERNE KONTAKTER
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
57 82 80 00


Kontakt Lotteri- og stiftelsestilsynet dersom du har spørsmål om momskompensasjon for frivillige lag og organisasjoner.