Midt-Telemark kommune

Ansattoversikt


HELSE OG MESTRING - HELSE OG MESTRING- Tjenestekontoret

Ansatte i avdelingen HELSE OG MESTRING- Tjenestekontoret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
409 14 131

Vi har bl.a ansvar for saksbehandling og tildeling av pleie- og omsorgstjenester.