Midt-Telemark kommune

Kvotejakt på gaupe 2024

Kvotejakt på gaupe 2024

Kvotejakt på gaupe i rovviltregion 2 starter i dag 1. februar, totalkvoten er 18 dyr med en begrensing på inntil seks voksne hunner iverksettes fra jaktstart fordelt på 4 kvoteregulerte jaktområder.  Kvota for jaktområde 2, som Midt-Telemark er en del av, er på 5 dyr inkl. to voksne hunner. For jaktområde 4, som Nome er en del av, er kvota på 3 dyr inkl. én voksen hunn. 

Mer informasjon om gaupejakta finner du på på nettsidene til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark 

Kvote og vilkår for jakt i forvaltningsregion 2
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark opplyser at det er rovviltnemnda som har åpnet for jakt på gaupe i rovviltregion 2. Totalkvoten for regionen er på 21 dyr, hvorav maksimalt 8 hunngauper eldre enn ett år. Tre dyr, hvorav to voksne hunndyr, holdes tilbake for tildeling ved eventuell ny kunnskap om bestandsforholdene i løpet av jaktperioden. Ett av de to hunndyrene på reservekvoten tildeles et jaktområde på bakgrunn av status på felt dyr under kvotejakten. Dermed tildeles 18 dyr (hvorav 6 voksne hunndyr) fra jaktstart fordelt på fire jaktområder. Det åpnes for kvotefri jakt i jaktområde 5.

Mordyr i lag med unger er unntatt fra tillatelsen i de 3 første ukene, fra 1.- 21. februar.

Ajourført oversikt over felt gaupe i jaktområdene i rovviltregion 2

Registreringsside for SMS-varsling