Midt-Telemark kommune

Aktuelt Landbruk

Søknadsfrist for Del 2 - Søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid er 15. oktober. Du kan sende inn søknad fra og med telledatoen 1. oktober. For informasjon om søknadsprosessen se nettsidene til Landbruksdirektoratet

Minner om søknadsfristen for å søke regionalt miljøtilskudd i jordbruket - 15. oktober.  For meir informasjon om søknadsprosessen, sjå nettsidene til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Lien gård er ein fruktgård ved Norsjø på Akkerhaugen der Linda Renate og Arild Hellekås driv med lokal foredling av most, sider, syltetøy og honning basera på eigne råvarer.

Bli med i den første nasjonale konkurransen om å kåre Norges beste gårdsbutikk 2021! Konkurransen arrangeres av HANEN, og er åpen for alle. Nominasjonsfrist er 30. august
 

Det er mange som ringer landbrukskontoret for å få råd om grevling i hagen. Grevlingen kan gjøre skade på plenen, men den kan også gjøre god nytte for seg - den spiser brunskogsnegler, oldenborrelarver, smågnagere og andre arter vi helst ikke vil ha i hagen.

Brunskogsnegl har de siste årene blitt et stort problem i mange privathager, og kan gjøre skade på planter og jordbruksvekster. For mer informasjon om bekjempelse se brosjyre (PDF, 2 MB), samt nettsidene til NIBIO.

Burotpollen forårsaker store allergiplager i blomstringstida juli-august(september). 

Landbruksplast kan nå leverast gratis på Brenna Miljøstasjon! Husk at plasten må vera fri for produktrester, jord og sand o.l - urein plast vil bli avvist. For meir informasjon sjå nettsidene til IRMAT

Har du starta ei vellukka og berekraftig bedrift med basis i landbrukets og bygdenes ressursar?