Midt-Telemark kommune

Aktuelt Landbruk

Bli med i den første nasjonale konkurransen om å kåre Norges beste gårdsbutikk 2021! Konkurransen arrangeres av HANEN, og er åpen for alle. Nominasjonsfrist er 30. august
 

Det er mange som ringer landbrukskontoret for å få råd om grevling i hagen. Grevlingen kan gjøre skade på plenen, men den kan også gjøre god nytte for seg - den spiser brunskogsnegler, oldenborrelarver, smågnagere og andre arter vi helst ikke vil ha i hagen.

Brunskogsnegl har de siste årene blitt et stort problem i mange privathager, og kan gjøre skade på planter og jordbruksvekster. For mer informasjon om bekjempelse se brosjyre (PDF, 2 MB), samt nettsidene til NIBIO.

Burotpollen forårsaker store allergiplager i blomstringstida juli-august(september). 

Landbruksplast kan nå leverast gratis på Brenna Miljøstasjon! Husk at plasten må vera fri for produktrester, jord og sand o.l - urein plast vil bli avvist. For meir informasjon sjå nettsidene til IRMAT

Har du starta ei vellukka og berekraftig bedrift med basis i landbrukets og bygdenes ressursar?

Mykje areal kan synast å vere ute av drift i statistikk frå NIBIO. No vil kommunane og Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark sette lys på årsaker til dette og arbeide for at meir av jordbruksareala takast i aktiv bruk. Målet er å auke kunnskap om areala og følge opp driveplikta.

Les meir om dette på nettsidene til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark og på nettsidene til NIBIO

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har overlevert sitt krav til staten. Inntektsramma for kravet i jordbruksoppgjøret 2021 er på 2 114 millioner kroner.

Les mer om jordbruksoppgjøret på nettsidene til Landbruks- og matdepartementet

Etter kommunesammenslåingen er det blitt behov for å lage en ny forskrift om åpning av jakt etter bever og kommunal målsetting. Kommunen sender derfor dette ut på høring og har valgt å sende dette i et og samme brev.