Midt-Telemark kommune

Aktuelt Landbruk

Det er mange som ringer landbrukskontoret for å få råd om grevling i hagen. Grevlingen kan gjøre skade på plenen, men den kan også gjøre god nytte for seg - den spiser brunskogsnegler, oldenborrelarver, smågnagere og andre arter vi helst ikke vil ha i hagen.

 Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander i eller i nærheten av skog og annen utmark. Utenom dette tidsrommet plikter enhver å vise aktsomhet ved aktiviteter som kan føre til brann. 

Skogbrann meldes til tlf. 110

Det er båndtvang for hunder i tiden fra 1. april til og med 20. august, jfr. Hundeloven § 6 

Det kan søkes tilskudd til tiltak som ivaretar og videreutvikler miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skog. For mer informasjon om ordningen se nettsidene til Landbruksdirektoratet

Det har blitt utarbeidet retningslinjer for tilskudd til skogkultur, skogsveg, taubane m.m for Nome og Midt-Telemark kommuner