Midt-Telemark kommune

Aktuelt Landbruk

Driftsmelding fra Landbruksdirektoratet: "På grunn av teknisk vedlikehold mandag 3. oktober i tidsrommet 16:00-21:00, vil alle våre tjenester kunne oppleves som ustabile. Brukere oppfordres til å benytte våre tjenester utenom denne perioden." 

Det ble i jordbruksoppgjøret innført et ekstra distriktstilskudd for industribær. Dette er et tilskudd som gis for bær som nyttes til bearbeiding, og det kommer i tillegg til det ordinære distriktstilskuddet for bær som gis for alle bær, uavhengig av om bærene går til konsum eller bearbeiding

Les mer på nettsidene til Landbruksdirektoratet

 Minner om søknadsfristen for å søke regionalt miljøtilskudd i jordbruket - 15. oktober.  For meir informasjon om søknadsprosessen, sjå nettsidene til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark eller på nettsidene til Landbruksdirektoratet

 

Søknadsfrist for Del 2 - Søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid er 15. oktober. Du kan sende inn søknad fra og med telledatoen 1. oktober. For informasjon om søknadsprosessen se nettsidene til Landbruksdirektoratet

Foretak som driver aktiv produksjon i jordbruks- og veksthusnæringen, eller foretak som driver vanning av jordbruksareal, må registrere seg for å få strømstøtte. For å få strømstøtte for andre kvartal 2022, må søknad sendes innen 30. september.

 

Den midlertidige ordningen med strømstøtte til aktive jordbruksforetak og veksthus er forlenget, og gjelder for april 2022 til mars 2023. Den nye ordningen inkluderer vanningslag, hvor støtteperioden gjelder for april 2022 til oktober 2022.

Les mer om ordningen på nettsidene til Landbruksdirektoratet

I årets jordbruksoppgjør ble partene enige om å kompensere inntektssvikten i 2022. Dette skal blant annet gjøres gjennom en ekstra utbetaling av produksjonstilskudd på om lag 1 450 mill. kroner.

Les mer på Landbruksdirektoratet sine nettsider

Landbruks- og matminister Sandra Borch besøker Midt-Telemark torsdag 30. juni. Sjå programmet her

Det er mange som ringer landbrukskontoret for å få råd om grevling i hagen. Grevlingen kan gjøre skade på plenen, men den kan også gjøre god nytte for seg - den spiser brunskogsnegler, oldenborrelarver, smågnagere og andre arter vi helst ikke vil ha i hagen.