Midt-Telemark kommune

Minnar om at søknadsfristen for å søkje produksjonstilskot og avløysartilskot (del 1 - for husdyrprodusentar) er 15. mars

Minnar om at søknadsfristen for å søkje produksjonstilskot og avløysartilskot (del 1 - for husdyrprodusentar) er 15. mars

Søknadsfristen for å søkje produksjonstilskot og avløysartilskot er 15. mars. Det er kun husdyrprodusenter som skal søke ved del 1. Søknaden kan leverast frå og med telledato 1. mars

 For meir informasjon sjå nettsidene til Landbruksdirektoratet OBS! Om du berre har bifolk, eller berre driv med planteproduksjon, skal du ikkje søke før ved del 2 av søknaden(frist 15. oktober).