Midt-Telemark kommune

Aktuelt Landbruk

Lien gård er ein fruktgård ved Norsjø på Akkerhaugen der Linda Renate og Arild Hellekås driv med lokal foredling av most, sider, syltetøy og honning basera på eigne råvarer.

Bli med i den første nasjonale konkurransen om å kåre Norges beste gårdsbutikk 2021! Konkurransen arrangeres av HANEN, og er åpen for alle. Nominasjonsfrist er 30. august
 

Det er mange som ringer landbrukskontoret for å få råd om grevling i hagen. Grevlingen kan gjøre skade på plenen, men den kan også gjøre god nytte for seg - den spiser brunskogsnegler, oldenborrelarver, smågnagere og andre arter vi helst ikke vil ha i hagen.

Brunskogsnegl har de siste årene blitt et stort problem i mange privathager, og kan gjøre skade på planter og jordbruksvekster. For mer informasjon om bekjempelse se brosjyre (PDF, 2 MB), samt nettsidene til NIBIO.

Burotpollen forårsaker store allergiplager i blomstringstida juli-august(september). 

Landbruksplast kan nå leverast gratis på Brenna Miljøstasjon! Husk at plasten må vera fri for produktrester, jord og sand o.l - urein plast vil bli avvist. For meir informasjon sjå nettsidene til IRMAT

Mykje areal kan synast å vere ute av drift i statistikk frå NIBIO. No vil kommunane og Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark sette lys på årsaker til dette og arbeide for at meir av jordbruksareala takast i aktiv bruk. Målet er å auke kunnskap om areala og følge opp driveplikta.

Les meir om dette på nettsidene til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark og på nettsidene til NIBIO

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har overlevert sitt krav til staten. Inntektsramma for kravet i jordbruksoppgjøret 2021 er på 2 114 millioner kroner.

Les mer om jordbruksoppgjøret på nettsidene til Landbruks- og matdepartementet