Midt-Telemark kommune

Grevling i hagen?

Grevling i hagen?

Det er mange som ringer landbrukskontoret for å få råd om grevling i hagen. Grevlingen kan gjøre skade på plenen, men den kan også gjøre god nytte for seg - den spiser brunskogsnegler, oldenborrelarver, smågnagere og andre arter vi helst ikke vil ha i hagen.

Felling av grevling kan gjøres utenom ordinær jakttid (21. august - 31. januar) hvis den gjør skade av vesentlig økonomisk betydning(jfr. Forskrift om skadefelling, dødt vilt m.m (viltforskriften)). Dette er svært sjelden. Imidlertid er det en del tiltak man kan gjøre for å få grevlingen til å finne andre steder å være, se informasjonsskrivet "Grevling i hagen"

Kontakt

Øystein Saga
Rådgiver viltforvaltning
E-post
Telefon 35 95 77 73
Mobil 909 26 137