Midt-Telemark kommune

Aldersregistering og bestands-vurdering av elg i Nome og Midt-Telemark etter jakta 2023 - Faun rapport 008-2024

Aldersregistering og bestands-vurdering av elg i Nome og Midt-Telemark etter jakta 2023 - Faun rapport 008-2024

Her er rapporten i fra Faun, aldersregistrering og bestandsvurdering av elg og hjort 2023, Nome og Midt-Telemark. (PDF, 3 MB)

Fra sammendraget:

Det er beregnet en elgbestand på 618 dyr i Nome og Midt-Telemark etter jakta 2023 tilsvarende 0,8 elg per km2 tellende areal. Tilsvarende er det beregnet en hjortebestand på 710 dyr etter jakt 2023 tilsvarende 0,9 hjort per km2 tellende areal. 

Om det skal være realistisk å nå de kommunale målsettingene om bedret bestandskondisjon på elgen på lengre sikt, bør etter vårt syn elgtettheten reduseres. For hjorten anbefales det å hindre ytterligere vekst i tetthet. Dette for å motvirke nedgang i bestandskondisjon, samt dempe konfliktnivå mot andre samfunnsinteresser. Vi har med bakgrunn i nevnte forutsetningene foreslått et jaktuttak på 160 elg og 170 hjort for jaktåret 2024, for regionen samlet. 

Kontakt

Øystein Saga
Rådgiver viltforvaltning
E-post
Mobil 91 75 92 06