Midt-Telemark kommune

Jordbruksoppgjøret 2024

Jordbruksoppgjøret 2024

I dag legger Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag fram sitt krav for årets jordbruksforhandlinger.

Jordbruksoppgjøret er årlige forhandlinger mellom staten og jordbruket. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag opptrer i fellesskap som forhandlingspart for jordbruket. Forhandlingene og inngåelse av jordbruksavtale reguleres av Hovedavtalen for jordbruket. 

Kravet legges fram til staten klokken 11.00, og det blir pressekonferanse kl. 12. Pressekonferansen kan du følge her

Se kravet til årets jordbruksforhandlinger her

For mer informasjon om jordbruksoppgjøret se nettsidene til Landbruksdirektoratet

Se også nettsidene til Landbruks- og matdepartementet, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag