Midt-Telemark kommune

Melding vdr Oppheimsvegen

Melding vdr Oppheimsvegen

 

Grunna arbeid med vatn, veg og avløp i Oppheimsvegen vil delar av vegen i periodar vera stengde. Det vil bli skilta omkjøring.

I korte periodar vil private innkjørsler vera utilgjengelege. I desse tilfella vil kommunen og utførande vere behjelpelige med å finne alternative stader å plassera bil.

Arbeida er tenkte starta opp i veke 20 og med varigheit ut juni

MT kommune v/ Teknisk eining.

Inkludering i kulturlivet: Tilskudd til styrking av barn og unges mulighet for å delta på fellesarenaer innen kunst- og kulturaktiviteter 

Barn hopper paradis

Vi har behov for personell med barnehage- og skolefaglig bakgrunn.

 

IRMAT minner om at park- og hageavfall leveres gratis på gjenvinningsstasjonene Brenna og Goasholtmyra.

Fra nå av og utover høsten kan du kunne leie el-bil eller el-sykkel på Bø stasjon dersom du trenger bil eller sykkel for en kort eller lengre tur. Vi oppfordrer studenter, lokalbefolkning, næringsliv og turister til å benytte seg av dette for å legge grunnlaget for et permanent tilbud.

 

Familier med inntekt under kr. 576 950 (samlet inntekt for husstanden), kan søke redusert foreldrebetaling i SFO for 1.-4.trinn. Det kan også søkes om gratis SFO for elever på 5.-7.trinn med særskilte behov. 

Søknader om redusert foreldrebetaling for skoleåret 2022/2023 åpner 1.april.

Fristen for å søke er 15.juni. Dette for å sikre at redusert foreldrebetaling blir innvilget før første faktura blir sendt. Vent gjerne til du har mottatt skattemelding for 2021 slik at denne kan legges ved som dokumentasjon på inntekt.

Koronapandemien har ramma mange av våre eldre hardt, og det er difor etablera to tilskotsordningar med over 25 millionar til Vestfold og Telemark fylke. Dei to tilskota er ei eingongsordning. 

Krisesenteret er et tilbud til deg som er utsatt for vold eller overgrep fra en partner, familie eller andre du har et nært forhold til. Du trenger ikke å være i akutt krise for å få hjelp på krisesenteret. Sentrene tilbyr beskyttelse, sikkerhet, råd og veiledning til kvinner, menn og barn.

Alle krisesentrene følger korona-reglene og er helt trygge å bruke (all crisis shelters are safe to use. They have all taken measures to prevent spreading covid19).

Lotteristifelsen forvaltar kompensasjonsordning for frivilligheten. Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektstap fra arrangementer eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i forbindelse med COVID-19-utbruddet.   

Ny søknadsfrist er 15. november 2021.