Midt-Telemark kommune

Melding vdr Oppheimsvegen

Melding vdr Oppheimsvegen

 

Grunna arbeid med vatn, veg og avløp i Oppheimsvegen vil delar av vegen i periodar vera stengde. Det vil bli skilta omkjøring.

I korte periodar vil private innkjørsler vera utilgjengelege. I desse tilfella vil kommunen og utførande vere behjelpelige med å finne alternative stader å plassera bil.

Arbeida er tenkte starta opp i veke 20 og med varigheit ut juni

MT kommune v/ Teknisk eining.

På grunn av innkjøring i renovasjonsrutene i forbindelse med helligdagene vil den oppsatte plasthentingen for kjørerute nummer 4/5 i uke 1 utgå. Lever flere sekker i uke 5. Du kan også levere sekken på Brenna Miljøstasjon torsdag 2. januar eller på onsdager. IRMAT beklager denne situasjonen.

Vi jobber med å få ny møteportal på plass, i mellomtiden kan møteplaner lastes ned som pdf.