Midt-Telemark kommune

Ansattoversikt


KULTUR OG FRITID

Ansatte i avdelingen KULTUR OG FRITID
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
35 05 92 40
Biblioteksjef Midt-Telemark bibliotek 482 66 643
Kultur- og idrettskonsulent 958 47 525
Kulturskolelærer 952 23 342
Kultur- og ungdomskonsulent 416 11 393
Kultursjef 957 04 048
Rektor kulturskulen 993 91 171