Midt-Telemark kommune

Ansattoversikt


HELSE OG OMSORG - HELSE OG OMSORG - Tjenestekontoret

Ansatte i avdelingen HELSE OG OMSORG - Tjenestekontoret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
409 14 131

Vi har bl.a ansvar for saksbehandling og tildeling av pleie- og omsorgstjenester.

Enhetsleder Tjenestekontoret 951 60 454