Midt-Telemark kommune

Ansattoversikt


HELSE OG MESTRING - HELSE OG MESTRING - Fysio- og ergoterapitjenesten

Ansatte i avdelingen HELSE OG MESTRING - Fysio- og ergoterapitjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
35 05 96 70
408 08 869
902 24 108
482 16 950
Ergoterapeut 957 21 075
Fysioterapeut/KR-team 408 08 860
Fysioterapeut 902 47 599
Fysioterapeut for barn 954 73 516
Fysioterapeut 905 47 970
Ergoterapeut 35 05 96 74 917 64 691
Avdelingsleder/fysioterapeut -Fysio, ergoterapi og hjelpemiddelservice 413 08 002
Hjelpemiddeltekniker 476 44 001
Hjelpemiddeltekniker 971 98 252