Midt-Telemark kommune

Ansattoversikt


EKSTERNE KONTAKTER - Bedriftshelsetjenesten

Ansatte i avdelingen Bedriftshelsetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
33 13 75 00
Kontaktperson (ergonomi, arbeidsplassvurderingerog funksjonsvurderinger) 960 97 726
Hovedkontaktperson (alle tjenester) 960 97 727
Kontaktperson (avtalen) 934 08 501
Kontaktperson (arb.miljø, endringsprosesser og konflikter 991 08 664
Kontaktperson 960 97 728