Midt-Telemark kommune

Omsorgsbolig/bofellesskap

Omsorgsbolig/bofellesskap

Kommunale omsorgsboliger er til for personer med spesielle boligbehov av midlertidig eller varig karakter.

I Midt-Telemark kommune finnes flere omsorgsboliger for utviklingshemmede, seniorer, voksne med utstrakt bistandsbehov, og personer med psykiske problemer. .

Når du bor i en omsorgsbolig har du tilgang til tilrettelegging og bistand fra kommunen til daglige gjøremål i bostedet ditt. Ofte får du også tilrettelegging av fritidsaktiviteter og tilgang til fellesarealer. Beboerne kan få bistand med bl.a tilsyn av medisiner, og hjelp til praktiske gjøremål, sosialisering og aktivisering, basert på individuelt vedtak. 

Du som får innvilget denne tjenesten vil få kommunal leiekontrakt, og kan også få hjelp med å søke ulike støtteordninger.

 

Søk om omsorgsbolig

 

Omsorgsboliger i kommunen
 

Omsorgsboliger  for deg med nedsatt funksjonsevne

Bo- og miljøtjenesten gir miljøtjenester til mennesker med bistandsbehov, og har flere bofellesskap for personer med nedsatt funksjonsevne.  Vi er opptatt av å bidra til at alle får en best mulig hverdag. Trygghet, forutsigbarhet, glede og mestring er viktig.  Sammen finner vi de beste løsningene for deg. 


Omsorgsboliger for seniorer


Omsorgsbolig for deg med psykiske problemer

Kontakt

Tjenestekontoret
E-post
Telefon 40 91 41 31

Ansvar for saksbehandling og tildeling av pleie- og omsorgstjenester.

Telefontid er mandag til fredag 10-11.30 

Torunn Hesthag
Enhetsleder: Bo og mestring
E-post
Mobil 45 43 80 72
Jørund Verpe
Enhetsleder: Forebyggende helse- og legetjenester
E-post
Mobil 90 63 54 44