Midt-Telemark kommune

Introkurs i kognitiv terapi

Introkurs i kognitiv terapi

Introkurs i kognitiv atferdsterapi går over 4 samlinger av 2 timer og gir en generell innføring i kognitiv metode. 

 Introkurs høsten 2024

Følgende 4 kurskvelder utgjør til sammen introkurset:

Tirsdag 13. august kl.12-14 oppstart/fokus og oppmerksomhet

Tirsdag 20. august kl.12-14 Energi og balanse

Tirsdag 27. august kl.12-14 kognitiv terapi

Tirsdag 3. september kl.12-14 Grubling og bekymring

Kurset har fokus på hvordan vi kan hjelpe oss selv på best mulig måte når livet trøbler gjennom å bli mer bevisst tankesett og strategier som kan begrense oss. Kurset kan være nyttig for deg som strever med tankekjør, stress/belastning, engstelse eller nedstemthet. 

Påmelding

Påmelding kreves og kan gjøres digitalt.

Endringer i tidspunkt kan forekomme, men det vil bli sendt ut informasjon til alle påmeldte deltakere i forkant av hvert kurs.

Påmeldingsskjema

Dag 1

Lett introduksjon til kognitiv terapi, med fokus på at vi tolker og oppmerksomhet, samt grunnleggende behov.

Dag 2

Denne delen handler om positive aktiviteter og energibalanse, samt å finne et passe aktivitetsnivå.

Dag 3

Denne delen gir en innføring i grunnleggende teknikker i kognitiv terapi.

Vi går igjennom mulige tankefeller, ABC modellen og den kognitive diamant, og øver på tankesortering. 

Dag 4

Denne delen handler om forskjellen mellom grubling (fortid) og bekymring (fremtid)