Midt-Telemark kommune

Senter for kvalifisering og inkludering vil at barn & unge og deres familier, som kommer til Norge som flyktninger, skal trives og være trygge!

Senter for kvalifisering og inkludering vil at barn & unge og deres familier, som kommer til Norge som flyktninger, skal trives og være trygge!

Onsdag 22. september besøkte ordfører Siri, utvalgsleder Evy og utvalgsleder Torstein den kommunale tjenesten Senter for kvalifisering og inkludering (SKI) i deres lokaler på Akkerhaugen for å lære hvordan de arbeider med å inkludere barn og unge som kommer til Norge som flyktninger.

SKI sine råd for å inkludere barn og unge

  • Gi lavterskel tilbud nær barn/unge og familiene, slik at det er enkelt å være med på veiledning. For eksempel å ha samtaler i barnehager og skoler.
  • Ikke vær redd for å ta opp vanskelige tema som vold, negativ sosial kontroll, mobbing og utenforskap.
  • Bruk samtalekort i samtaler med barn og unge, slik at du får tatt opp ulike tema på en god og gjennomtenkt måte.
  • Ha et godt samarbeid med andre tjenester i kommune/stat og frivilligheten, slik at en kan hjelpe flyktninger med ekstra behov.

Hva gjør Senter for Kvalifisering og Inkludering (SKI)?

SKI jobber i hovedsak med undervisning og integrering av nyankomne flyktninger. De følger opp flyktninger i 5 år fra bosettingsåret. SKI består av to avdelinger, avdeling integrering (med team intro og team miljø), og avdeling læringssenter.

Du finner informasjon om SKI her: https://midt-telemark.kommune.no/finn-tjeneste/senter-for-kvalifisering-og-inkludering-ski/om-senter-for-kvalifisering-og-inkludering-ski/

Samtalekurs for barn og unge

Familieveiledningsgruppa har samtalegrupper i skoler og barnehager, og benytter rom der.

Gruppa gir barn og unge i flyktningfamilier veiledning om ulike temaer:

-Bli Kjent

-Jeg er meg

-Trakassering og grenser

-Mobbing og vold

-Ulikheter gutter og jenter

-Vennskap

-Selvtillit og selvfølelse

-Hersketeknikker

Samlingene er 8 ganger og varer ca. 60 – 90 minutter per økt. Det er laget egne snakkekort til hvert tema. Det er gode erfaringer med å ha familieveiledning og deltakerne kan snakke om alt de vil. Barn og unge åpner seg ofte mer når det kommer noen utenfra for å snakke med dem. SKI samarbeider også med andre tjenester som helsestasjon, skoler og barnehager og tar kontakt med disse dersom noen av flyktningene har behov for ekstra støtte og hjelp.  

Mamma- og pappakurs

SKI har også mamma- og pappakurs hvor en etterpå får utdelt deltakerdiplom.

Her får foreldrene praktisk informasjon om barnehagene og skolene i kommunen, f.eks. hvordan det er lagt opp med garderober, hvilke klær og utstyr barn trenger i Norge, hvordan henting og bringing foregår og ordningen med lekser og foreldremøter. Det blir også tatt opp mer alvorlige tema som vold, mobbing og utenforskap.

Det blir gitt gode råd om rollen som foreldre og hvilke rettigheter barn og unge har. Et av temaene er negativ sosial kontroll, og at ikke foreldre må frata eller begrense en person sin grunnleggende rett til å bestemme over eget liv og framtid i samsvar med alder og modenhet. Det er egne tema for ungdommer som handler om å sette grenser, skape samspill, fremme selvstendighet, hvordan en takler humørsvingninger og alkohol/rus.

Kontakt med Senter for kvalifisering og inkludering

Dersom du vil vite mer om SKI kan du ta kontakt på telefon 35 95 78 10 eller sende e-post til skfltsk@mt.kommune.no. Det er også mulig å ta kontakt med enhetsleder Tone Sissel Kise på mobil 977 50 859.

Til stede under besøket:

Tone-Sissel , enhetsleder

Brede Glenna, avdelingsleder

Arnhild Gjessing, fungerende avdelingsleder

Svein-Inge Havrås, nestleder

Gunn Tove Fossland, foreldreveiledningsteamet

Åse Romtveit, foreldreveiledningsteamet

Siri Blichfeldt Dyrland, ordfører

Torstein Haukvik, leder hovedutvalg for helse og velferd

Evy Beate Stykket, leder hovedutvalg for oppvekst og kultur