Midt-Telemark kommune

Vigselsformular - Bokmål

Vigselsformular - Bokmål

Kjære brudepar,

Kvinnens navn og mannens navn 

Dere har kommet hit i dag for å bli viet til ektepar. Jeg vil minne dere om hvilken stor
og viktig begivenhet det er når to mennesker velger å leve sammen i ekteskap. Ved å
inngå ekteskap, lover dere hverandre samhold og støtte i alle livets forhold, både i
medgang og motgang.

Men dere lover hverandre mer:

Ekteskapet innebærer at dere lover hverandre kjærlighet og troskap. Det å love
hverandre kjærlighet for resten av livet, er det vanskeligste løfte vi kan gi et menneske.
Det krever at dere setter dere høye mål for samlivet, og det krever deres oppriktige
vilje til å strekke dere mot disse målene, i dag og i tiden som ligger foran.
Det er dette dere lover hverandre her i dag.

Ved å inngå ekteskap, blir dere en enhet, men dere fortsetter også å være to selvstendige og likestilte mennesker. Det er ingen motsetning mellom kjærlighet og samhold på den ene siden, og frihet og selvstendighet på den andre. Kjærlighet er også å vise respekt for hverandre.

Det er en rett jeg har, men også en plikt som er pålagt meg etter loven, å legge dere to nå alvorlig på hjertet at dere skal leve etter det løftet som dere gir hverandre her.

Og nå:

Jeg spør deg først kvinnens navn
Vil du ha mannens navn
som står ved din side til din ektefelle?

(Mannen setter ring på fingeren til kvinnen)

Så spør jeg deg mannens navn
Vil du ha kvinnens navn
som står ved din side til din ektefelle?

(Kvinnen setter ringen på fingeren til mannen)

Siden dere nå - i vitners nærvær - har lovet hverandre å leve sammen i ekteskap, erklærer jeg dere med dette for å være rette ektefolk.

 

Etter at vigselsboken er underskriven og ekteparet har fått vigselsattesten, ønsker vigsleren de til lykke.