Midt-Telemark kommune

Leksehjelp for 3.-6. trinn

Leksehjelp for 3.-6. trinn

Skolene tilbyr leksehjelp for alle elever på 3.-6. trinn. Leksehjelpen er 1 skoletime, 2 ganger i uken, etter skoledagens slutt. 

Hva er leksehjelp? 

Leksehjelp er et sted å være for å gjøre lekser, med tilsyn av en voksen. Enten en pedagog eller en assistent. Leksehjelp er ikke undervisning. Lekser skal være lærestoff som elevene har lært på skolen. Skolen skal legge til rette for oppgaver som elevene mestrer. Selv om skolen bidrar med hjelp til å gjøre lekser, er det foresattes ansvar å sjekke at elevene har gjort leksene på en tilfredsstillende måte. 

Påmelding 

Send inn digital søknad på Midt Telemark-kommunes hjemmeside.  

I tillegg deles det ut påmeldingsskjema til elever i 3. klasse. Skolene lager grupper og setter opp tider, når de vet hvor mange elever som er påmeldt. 


Søk, endre eller meld av leksehjelp

 

Tider for leksehjelp på din skole
 

Leksehjelp Gvarv skole
3. - 6. trinn Mandager  13.30 - 14.15
3. - 4. trinn Onsdager 13.30 - 14.15
Leksehjelp Folkestad skole
3. - 4. trinn Onsdager og/eller torsdager 13.25 - 14.10
5.- 6. trinn Tirsdager 13.25 - 14.10
Leksehjelp Bø skole
3. - 6. trinn Mandager 14.00 - 14.45
3. - 4. trinn Tirsdager 13.15 - 14.00
5. - 6. trinn Onsdager 14.00 - 14.45

 

Har du spørsmål om leksehjelp?

Ta kontakt med administrasjonen på skolen.
 

Kontakt

Ruth Olaug Tellnes
Rektor Bø skule
E-post
Telefon 35 05 94 50
Mobil 47 61 26 34
Venke Raundalen
Konstituert rektor Folkestad skule
E-post
Mobil 92 25 14 59
Marianne Strandberg
Assisterende rektor 1. - 7. trinn Gvarv skole
E-post
Telefon 35 95 77 00
Mobil 91 39 59 32
Marianne Strandberg
Konst. Rektor Gvarv skole
E-post
Telefon 35 95 77 00
Mobil 91 39 59 32