Midt-Telemark kommune

Skule

Kontaktinformasjon

Pia Groven-Robertsen
Kommunalsjef oppvekst
E-post
Mobil 91 62 78 20
Hanne Skretteberg
Pedagogisk rådgiver
E-post
Mobil 90 87 65 44
Ruth Olaug Tellnes
Rektor Bø skule
E-post
Telefon 35 05 94 50
Mobil 47 61 26 34
Venke Raundalen
Konstituert rektor Folkestad skule
E-post
Mobil 92 25 14 59
Marianne Strandberg
Konst. Rektor Gvarv skole
E-post
Telefon 35 95 77 00
Mobil 91 39 59 32
Nils Rune Midtbøen
Rektor Bø ungdomsskule
E-post
Mobil 90 87 41 48