Midt-Telemark kommune

Skule

Kontaktinformasjon

Pia Groven-Robertsen
Kommunalsjef oppvekst
E-post
Mobil 91 62 78 20
Ruth Olaug Tellnes
Rektor Bø skule
E-post
Telefon 35 05 94 50
Mobil 47 61 26 34
Hanne Skretteberg
Konsulent - Oppvekst
E-post
Mobil 90 87 65 44
Venke Raundalen
Konstituert rektor
E-post
Mobil 92 25 14 59
Tine Kvilekval
Rektor Gvarv skole
E-post
Telefon 35 95 77 00
Mobil 41 31 10 50
Nils Rune Midtbøen
Rektor Bø ungdomsskule
E-post
Mobil 90 87 41 48