Midt-Telemark kommune

Melde fravær og søke fri fra skolen

Melde fravær og søke fri fra skolen

Her finner du informasjon om hvordan du enklest kommuniserer med skolen, registrerer fravær/sykdom og søker om fri fra skolen. Foreldre har ansvar for at eleven møter på skolen, og all fravær skal meldes inn til skolen.

Skolene i Midt-Telemark bruker appen MinSkole for kommunikasjon med foreldre/foresatte. 

Hvordan melde inn fravær til skolen?

  • All elevfravær skal meldes inn til skolen av foreldrer/foresatte med MinSkole-Appen som ligger på kommunens nettside.
  • Hjemmet kontaktes umiddelbart på telefon ved fravær uten melding. 
  • Blir en elev syk på skolen, kontaktes alltid foresatte før eleven sendes hjem. 
     

Last ned Appen for android

Last ned Appen for iPhone

Se brukerveiledning for MinSkole-appen

Se rutiner for elevfravær i grunnskolen (DOCX, 95 kB)

 

Søke fri/permisjon fra skolen 
 

Søk fri mer enn 2 dager

 

Søke fri inntil 2 dager

For å søke fri fra skolen inntil 2 dager skal elevens kontaktlærer kontaktes.
 

Søke fri inntil 10 dager

For å søke fri fra skolen 10 dager skal søknad sendes til rektor.
Rektor kan innvilge t.o.m. 10 dager, etter vurdering sammen med kontaktlærer. Fravær i inntil to uker (medbergnet helg) betegnes som permisjon. Det skal i søknaden opplyses om det gis noen form for opplæring i permisjonstiden.


Søke fri over 10 dager

For å søke fri fra skolen over 10 dager skal søknad sendes til rektor.

Fravær utover to uker regnes som hjemmeopplæring. Hjemmeopplæring skal følge Opplæringslovens formål og innhold, og skal i prinsippet følge den samme opplæringsplanen som offentlig grunnskole.

Foreldre innkalles til samtale med rektor og kontaktlærer før fri innvilges. Det legges fram informasjon om plikter og rettigheter jfr opplæringslova, og om hvilke vurderinger som gjøres. Skolene må foreta en samlet vurdering av elevens skolesituasjon, fravær og faglig framgang før søknad innvilges / avslås.

Udir har oppfordret skoler i Norge til å være obs på elever som står i fare for å sendes til utlandet for å inngå tvangsekteskap, utsettes for kjønnslemlestelse eller negativ sosial kontroll.
 

Imdi har laget en veileder for dette som du finner her.

 


 

Klagemuligheter

Når du søker om fri inntil 10 dager (permisjon) eller over 10 dager (hjemmeopplæring) fattes det et vedtak. Du har rett å klage på et vedtak innen tre uker etter at du mottatt vedtaket. Klage sendes til Midt-Telemark kommune.

Kontakt

Bø skule hovedtelefon
E-post
Telefon 35 05 94 50
Bø ungdomsskule hovedtelefon
Telefon 35 05 93 00
Folkestad skule hovedtelefon
E-post
Telefon 35 05 94 00
Marianne Strandberg
Konst. Rektor Gvarv skole
E-post
Telefon 35 95 77 00
Mobil 91 39 59 32