Midt-Telemark kommune

Ledige stillingar

Ledige stillingar

Mangfald og unntatt offentlegheit

Midt-Telemark kommune er opptekne av mangfald og vi oppmodar kvalifiserte kandidatar til å søkje jobb hos oss uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming og etnisitet.

Iflg. Offentlighetslova § 25 pliktar arbeidsgjevar å gjere søkjar oppmerksam på at opplysningar om søkjarane kan bli offentleggjort sjølv om søkjaren har bedt om å bli unntatt offentlegheita. Midt-Telemark kommune vil varsle søkjara som har bedt om unnatakelse frå offentlegheit hvis dette ønskjet ikkje kan imøtekomast.

WebCruiter - ledige stillingar

WebCruiter - interne utlysingar (kun for tilsette i Midt-Telemark kommune)

Kontakt

Anny Iren Rinden
Konsulent personalforvaltning
E-post
Mobil 90 85 31 13
Marte Tvinnereim
Rådgiver
E-post
Mobil 48 23 06 94