Midt-Telemark kommune

Utlån og leie av kommunale lokaler

Utlån og leie av kommunale lokaler

Midt-Telemark kommune tilbyr frivillige organisasjoner tilgang til kommunale lokaler etter selvkostprinsippet.

Leie og utlån kan skje etter skoletid og på tidspunkter hvor kommunen ikke har behov for å disponere lokalene til egen virksomhet.

Frivillige organisasjoner, idrettsklubber, kulturaktører og andre grupper som har behov for å leie/låne lokaler må søke om dette og det må inngås en skriftlig avtale med kommunens Eiendomsavdeling før bruk.

 

Fremgangsmåte, lokaler og priser

 

Fremgangsmåte

  1.  Send inn en digital reservasjon, se link under.
  2.  Når reservasjonen eventuelt godkjennes blir det sendt ut en mail med en e-kontrakt som må signeres.
  3.  Utleie/lån (leietaker får utdelt nøkkel/nøkkelkort eventuelt at vaktmester åpner/stenger avhengig av   bygg)


Søk digitalt her

 

Leiepriser lokaler skole

Leiepriser lokaler skole
Lokale Pris
Gymsal Folkestad skule 750,-/døgn
Gymsal Bø skule 1500,-/døgn
Kantina Bø ungdomsskule 1000,-/døgn
Spektrum Bø undomsskule 2000,-/døgn
AMFI Bø skule 1200,-/døgn
AMFI m/kantine Bø skule 1800,-/døgn
Klasserom/møterom (Bø) 500,-/kveld
Skolekjøkken (Bø) 750,-/kveld
Overnatting pr. person (Bø) 200,-/døgn
Grupperom (Bø) 250,-/døgn
Timesalg (Bø) 250,-/time
Gymsal Gvarv samfunnshus 1500,-/døgn
Klasserom/møterom (Gvarv) 600,-/døgn

 

Behandlingstid

Søknaden blir behandlet innen 3 uker, men ofte før.

 

Leie for private

Kommunen tilbyr ikke utleie til enkeltpersoner og private grupper som ikke er organisert. Vi vil allikevel vurdere å leie ut til private dersom det dreier seg om organisert aktivitetstilbud som ikke er organisert som en frivillig / ideell organisasjon.

Private arrangement som bursdagsfeiringer, allehelgensaften, diskotek osv. tillates kun dersom en kommunal tjeneste, skole, SFO, osv., er ansvarlig for arrangementet. 

 

Leie lokale av privat utleier

Kommunen oppfordrer også til å kontakte private utleiere ved behov for å leie lokaler. I kommunene er det flere private aktører som leier ut.