Midt-Telemark kommune

Kultur, fritid og frivillighet

Kontaktinformasjon

Hilde Pedersen
Kultursjef - enhetsleder, folkehelsekoordinator
E-post
Mobil 95 70 40 48
Guri Røsok
Rektor Midt-Telemark kulturskole
E-post
Mobil 99 39 11 71
Trine Brox
Kulturhusleder Gullbring kulturhus
E-post
Mobil 93 09 04 09
Sindre Flø
Spesialkonsulent idrett, friluftsliv og frivillighet
E-post
Mobil 95 84 75 25
Ingvild Elvestad Tørre
Biblioteksjef Midt-Telemark bibliotek
E-post
Mobil 48 26 66 43
Magnus Harding Sørensen
Konsulent fribyordningen
E-post
Mobil 45 81 75 86
Marita Valkeinen
Spesialkonsulent aktivitetskontakt, barn og unge
E-post
Mobil 41 61 13 93