Midt-Telemark kommune

Hvordan registrere avvik

Hvordan registrere avvik

Avvik er uønskede hendelsere som har ført til eller kan føre til skade på mennesker, miljø og materiell. Ansatt som blir utsatt for uønsked hendelse eller observerer hendelse skal registrere avviket i kommunens utviklings- og kvalitetsverktøy Compilo.

Kommunen har utarbeidet egen prosedyre for registering og håndtering av avvik. Denne prosedyren finner dere i Compilo.
 

Logg inn i Compilo

Kontakt

Kari Anne Lie
Rådgiver Organisasjonsutvikling/HMS
E-post
Telefon 402 27 592
  • rettleiing sjukefråvær​
  • heiltidskultur – prosjekt  + rettleiing ​
  • Compilo – systemansvar​
  • KS læring - superbrukar​
  • HMS – prosedyrer/rutiner + rettleiing

Åpningstider

Servicetorget på kommunehuset

09.00 - 15.00
 

Sentralbordet

09.00 - 14.00

Adresse

Besøksadresse

Midt-Telemark Kommune
Bøgata 67
3800 Bø

Postadresse

Midt-Telemark kommune
Postboks 83
3833 Bø

Kart