Midt-Telemark kommune

Varsling

Varsling

Varsling er å si ifra om kritikkverdige forhold,  som brudd på lover og regler eller etiske retningslinjer, til noen som kan gjøre noe med det.

Ansatte kan varsle i kommunes utviklings- og kvalitetsverktøy Compilo, internt  eller eksternt.  Midt-Telemark kommune har utarbeidet en prosedyre for varsling som skal gi ansatte veildning i hvordan gå frem med en akseptert fremgangsmåte uten frykt for gjengjeldelse. Mer informasjon om prosedyre finner ansatte i Compilo.


Logg inn i Compilo

Kontakt

Kari Anne Lie
Rådgiver Organisasjonsutvikling/HMS
E-post
Telefon 402 27 592
  • rettleiing sjukefråvær​
  • heiltidskultur – prosjekt  + rettleiing ​
  • Compilo – systemansvar​
  • KS læring - superbrukar​
  • HMS – prosedyrer/rutiner + rettleiing

Åpningstider

Servicetorget på kommunehuset

09.00 - 15.00
 

Sentralbordet

09.00 - 14.00

Adresse

Besøksadresse

Midt-Telemark Kommune
Bøgata 67
3800 Bø

Postadresse

Midt-Telemark kommune
Postboks 83
3833 Bø

Kart