Midt-Telemark kommune

Verneområder og verneombud

Verneområder og verneombud

De som er verneombud er sentrale og viktige medspiller i HMS-arbeidet både for ansatte og ledelsen. Verneombudet skal først og fremst ivareta arbeidstakernes interesser i forhold til arbeidsmiljøet.


Her får du en oversikt over verneområder og verneombud i Midt-Telemark kommune
 

Kontakt

Sondre Heldal
Hovedverneombud
E-post
Telefon 95 25 99 34