Midt-Telemark kommune

Lønn, ferie og fravær

Lønn, ferie og fravær

Lønn

Lønn blir utbetalt den 12. i hver måned eller på nærmeste virkedag.

Lønnsslipper finner du ved å logge inn i Visma – Min Side. Ved spørsmål om lønnsslipp, ta kontakt med nærmeste leder.

For mer informasjon om lønn, se Personalhåndboka.

 

Ferie

Feriedager avtales med nærmeste leder i god tid før feriesesongen. Du søker om ferie i Visma – Min Side under Ferie, fravær og timer. Husk å trykke Send. Ved å trykke Lagre blir ikke ferien sendt til leder. Ferien godkjennes så av leder.

Feriepenger baseres på det man har jobbet forutgående år.  For mer informasjon, se Personalhåndboka og Ferieloven.

Syk under ferien? Ta kontakt med nærmeste leder. Se også Personalhåndboka og Ferieloven.

 

Fravær

Ved fravær med egenmelding registreres det i Visma – Min Side under Ferie, fravær og timer og Ny (fravær). Husk å trykk Send. Ved å trykke Lagre blir ikke fraværet sendt til leder. Fraværet godkjennes så av leder. Egenmelding skal sendes umiddelbart etter endt fravær.

Ved fravær med sykmelding mottar den ansatte dette på Ditt NAV, og videresender det derfra til nærmeste leder. 

For mer informasjon og retningslinjer/søknadsskjemaer for fravær/permisjon, se Personalhåndboka.

Kontakt

Ole Arne Vaaer
Konsulent lønn
E-post
Mobil 90 84 35 01
Marianne Bergheim
Konsulent lønn
E-post
Mobil 90 02 91 70