Midt-Telemark kommune

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer

Du som ansatt har et ansvar å følge de retningslinjer, rutiner og reglement som gjelder for Midt-Telemark kommune.

Etiske retningslinjer

Etikk i Midt-Telemark kommune handler om hjelp til å handle riktig og ta de riktige valgene. De etiske retningslinjene skal sikre forsvarlig etisk praksis og definere felles etiske standarder. Våre holdninger og handlinger påvirker innbyggernes tillit til kommunen, og forholdet mellom de ansatte og folkevalgte, og vi har alle et personlig ansvar for hvordan vi opptrer. De etiske retningslinjene bygger på kommunens grunnleggende verdi «raushet» som skal prege arbeidshverdagen vår. 
 

Se de etiske retningslinjene (PDF, 541 kB)