Midt-Telemark kommune

Veileder for pleie og omsorg

Veileder for pleie og omsorg

Visma veileder for for ledere og ansatte innenfor pleie og omsorg, bidrar til at alle til enhver tid er fullstendig oppdatert på regelverket. 
 

Logg inn i veileder for pleie og omsorg