Midt-Telemark kommune

Sette fravær/status på telefon og kalender

Sette fravær/status på telefon og kalender

Informasjon til ansatte om Outlook kalender og hvordan sette fravær/status på arbeidsmobilen.

Servicetorget bruker et elektronisk telefonstøttesystem, Telenor. Telefonsystemet har foreløpig ikke kobling mot Outlook-kalender, slik at vi i servicetorget kan gi innringere/publikum relevant og oppdatert informasjon om fravær og tilbakekomsttid.

Eventuelle beskjeder mottatt i servicetorget blir sendt til arbeidstelefonen via sentralbordløsningen.

 

Hvordan melde fravær i Outlook-kalenderen

Denne løsningen kommer etter hvert.

 

Meld fravær på mobil

For de som har arbeidsmobil, må fravær registreres i Appen "Mobilt bedriftsnett" direkte på mobilen. 

Å sette fravær/status er viktig for å håndtere innringere profesjonelt når du er opptatt, samt hjelpe sentralbordet med å håndtere innringere på en bedre måte. Slik setter du fravær/status:

 1. Klikk på ikonet (bildet) øverst til venstre.

   
 2. Velg passende fraværsgrunn under "Sett status".


   
 3. Velg varighet på fraværet, enten ved å trykke hurtigvalgene eller ved å klikke på klokke/dato-teksten oppe til høyre.
   
 4. Velg under "Viderekobling" hva som skal skje med anropene som kommer under fraværet ditt. Ved å velge "Min svartjeneste" får innringeren opplest at du har et aktivt fravær, når du blir ledig igjen, og det gis evt. valg for videre håndtering av samtalen.
   
 5. Lagre.