Midt-Telemark kommune

Hvordan kartlegge berørte løsninger?

2 Hva gjør vi når vi funnet berørte IKT-løsninger?

Når vi funnet berørte systemer/løsninger må vi sjekke at design, koding og innhold som publiseres i løsningen er i henhold til kravene i WCAG 2.1. Noen ganger er gjelder ikke kravene for selve systemet, men kravene kan likevel gjelde for dokumenter som blir produksert av systemet. 

Se egen veiledere for hvordan vurdere om dokumenter er berørte

 


Skanning og retting av design og kode

Løsningens design og brukergrensesnitt, og den bakomliggende kodingen må sjekkes for feil og feil må rettes. 

Hvordan sjekke for feil i design og kode

  • Design og kede må skannes med hjelp av verktøy og rettes opp. Vi har i dag ikke tilgang på verktøy hvorfor skanning må utføres av leverandøren av løsningen, i tillegg til retting.

Skanning og retting av innhold 

I tillegg til design og kode må innholdet som publiseres i løsningen oppfylle kravene i WCAG 2.1. Vi må derfor sjekke innhold for feil, og rette opp. 

 

Hvordan sjekke for feil i innhold i løsningen

  • Vi har i dag ikke noen verktøy for å selve sjekke innholdet. Vi må derfor sjekke innhold manuelt med hjelp av de veiledere vi har laget, eller be om ekstern hjelp fra leverandøren.
  • Feilretting bør gjøres av interne ressurser så langt det er mulig

Anbefaling på lang sikt

  • Vi bør kjøpe verktøy som kan skanne innhold for feil og om mulig også gir forslag på løsning
  • Vi må ved innkjøp av nye løsninger som er berørt av kravene, få med et punkt i avtalen som sette krav til at løsningen oppfyller kravene i WCAG 2.1

 

​​