Midt-Telemark kommune

Organisasjonskart etter lederstruktur

Organisasjonskart etter lederstruktur

Kommunalsjefsområder og interkommunale samarbeid

1 Kommunedirektør, 1 assisterende kommunedirektør, 3 kommunalsjefer, 3 enhetsledere der alle er interkommunale, det vil si i samarbeid med andre kommuner. 
Les mer om interkommunale samarbeid her

Organisasjonsstruktur overordnet. - Klikk for stort bilde

 

Assisterende kommunedirektør/kommunalsjef stab

4 enhetsledere, 3 avdelingsledere.

 

Kommunalsjefsområde Oppvekst

10 enhetsledere, derav 2 interkommunale (det vil si i samarbeid med andre kommuner)


Kommunalsjefsområde Helse og mestring

4 enhetsledere, 18 avdelingsledere.

 

 


Kommunalsjefsområde Teknisk

4 enhetsledere, derav 1 interkommunal (det vil si i samarbeid med andre kommuner),  3 avdelingsledere.