Midt-Telemark kommune

Organisasjonskart

Organisasjonskart

Kommunalsjefsområder og interkommunale samarbeid

 

Viser organiseringen av kommunedirektøren og kommunalsjefene i Midt-Telemark kommune - Klikk for stort bildeOverordna administrativ organisering i Midt-Telemark kommune

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assisterende kommunedirektør/kommunalsjef stab

Viser hvordan assisterende kommunedirektørens ansvarområder er organisering - Klikk for stort bildeOrganisering av stabsområdet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunalsjefsområde Oppvekst

Viser hvordan oppvekstsektoren er organsiert. - Klikk for stort bildeOrgansieringen av oppvekstsektoren i Midt-Telemark kommune


Kommunalsjefsområde Helse og mestring

 

Organisering av sektor Helse og mestring. Kommunalsjef, fagstab og tre enhetsledere.  - Klikk for stort bildeOrganisering av Helse og mestring

 

 

 


Kommunalsjefsområde Teknisk