Midt-Telemark kommune

Organisasjonskart

Organisasjonskart

Last nede hele organisasjonskartet som .pdf (PDF, 63 kB)

 


 

Kommunalsjefsområder og interkommunale samarbeid

 

Assisterende kommunedirektør/kommunalsjef stab

 

Kommunalsjefsområde Oppvekst


Kommunalsjefsområde Helse og mestring


Kommunalsjefsområde Teknisk