Midt-Telemark kommune

Interkommunale enheter/samarbeid

Interkommunale enheter/samarbeid

Interkommunale enheter/samarbeid

 

 • Miljøhygienisk avdeling Notodden – miljøretta helsevern for Notodden, Hjartdal, Nome og Midt-Telemark

 • Kommuneoverlegen for Nome og Midt-Telemark – medisinskfaglig rådgiver for kommunene

 • Notodden interkommunale legevakt – Legevakt for Notodden, Hjartdal og Midt-Telemark

 • Krisesenteret i Telemark – Krisesentertilbud for kvinner, barn og menn i Telemark

 • IUA Telemark – Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing i Telemark

 

Interkommunale selskap

 • Vestfold og Telemark revisjon IKS
 • Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS
 • Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS (IKA Kongsberg)
 • Midt-Telemark Næringsfond IKS
 • Sør-Øst 110 IKS

 

Motivasjon for samarbeid

Samhandling mellom kommuner kan ha klare fordeler knyttet til økonomi, kompetanse, kvalitet og offensiv samfunnsutvikling, spesielt for de minste kommunene. Interkommunalt samarbeid er en mulighet hvor mindre kommuner kan høste noen av de stordrifts- og kvalitetsfordeler større enheter gir, samtidig som det gir kommunene mulighet til å differensiere mellom ulike typer kommunal virksomhet og legge de tjenester hvor nærhet er ønskelig til de opprinnelige kommunene.


Når to eller flere kommuner inngår en avtale på frivillig basis om å løse en eller flere oppgaver sammen, er ofte de viktigste motivasjonsfaktorene:

 • Å etablere kompetanseenheter og mer attraktive arbeidsplasser.
 • Å heve kvaliteten og drive tjenesten mer effektivt. Bygge en region og styrke identiteten slik at den framstår som en attraktiv og konkurransedyktig region. Ivareta den enkeltes rettsikkerhet ved utøvelse av tillagt myndighet.
 • Å stanse den pågående statliggjøringen av tjenester og samfunnsoppgaver. Omfattende interkommunalt samarbeid i ulike organisasjonsformer kan også bli uoversiktlig både for innbyggerne og kommunene.


Kommunene står fritt til å samarbeide med andre kommuner uten en såkalt organisatorisk overbygning gjennom f eks kompetansenettverk eller kjøp av tjenester. I tillegg kan kommunene delta i samarbeid med en formell organisatorisk overbygning, enten hjemlet i kommuneloven eller selskapsloven. Les mer om noen av samarbeidsenhetene ved å klikke på den aktuelle enheten til venstre.