Midt-Telemark kommune

Kommuneplan

Kommuneplan

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument og gir rammer for utvikling av kommunesamfunnet og forvaltningen av arealressursene. Kommunal planlegging skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel.


Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel viser sammenhengen mellom samfunnsdelen og plan for bruk og vern av arealer i kommunen. Kommuneplanens arealdel omfatter plankart, bestemmelser og en planbeskrivelse der det fremgår hvordan nasjonale mål og retningslinjer og overordnede planer for arealbruk er ivaretatt. 

Gjeldende kommuneplanens arealdel ble vedtatt 21.06.2021
 

 


 

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel omfatter de overordnede mål for utviklingen av kommunesamfunnet og kommunen som organisasjon. Handlingsprogrammet skal vise kommunens prioriteringer og hva kommunen skal arbeide med i løpet av de neste fire budsjettårene.

Se kommuneplanens samfunnsdel for Midt-Telemark kommune (PDF, 5 MB)

Åpningstider

Servicetorget på kommunehuset

09.00 - 15.00
 

Sentralbordet

09.00 - 14.00

Adresse

Besøksadresse

Midt-Telemark Kommune
Bøgata 67
3800 Bø

Postadresse

Midt-Telemark kommune
Postboks 83
3833 Bø