Midt-Telemark kommune

Budsjett og økonomiplan

Budsjett og økonomiplan

Økonomiplan med handlingsprogram omfatter hele kommunens virksomhet, og gir en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden.

Budsjettet for året er bindende, mens økonomiplanen er retningsgivende.
 

Se økonomiplan for 2020-2023 (PDF, 2 MB)