Midt-Telemark kommune

Viktig melding - Vanlig informasjon til innbygger

Ny nettside

Vi jobber fremdeles med å få de siste bitene på plass. Er det noe du savner?
Kontakt servicetorget 35 05 90 00

 

Budsjett og økonomiplan

Budsjett og økonomiplan

Økonomiplan med handlingsprogram omfatter hele kommunens virksomhet, og gir en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden.

Budsjettet for året er bindende, mens økonomiplanen er retningsgivende.
 

Se økonomiplan for 2020-2023 (PDF, 2 MB)