Midt-Telemark kommune

Budsjett og økonomiplan

Budsjett og økonomiplan

Økonomiplan med handlingsprogram omfatter hele kommunens virksomhet, og gir en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden.

Budsjettet for året er bindende, mens økonomiplanen er retningsgivende.
 

Lenke til økonomiplan 2025-2027 (PDF, 3 MB)

Budsjett og økonomiplan ble vedtatt av kommunestyre i sak 151/23.
Her en lenke til saksbehandlingen av saken i kommunestyremøte 4 .desember 2023