Midt-Telemark kommune

Reguleringsplaner

Reguleringsplaner

En reguleringsplan er en mer detaljert arealplan. Reguleringsplanen angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser i bestemte områder i en kommune, og er i mange tilfeller nødvendig rettsgrunnlag for gjennomføring av tiltak og utbygging.

Det utarbeides to typer reguleringsplaner; områdereguleringsplan og detaljreguleringsplan og disse består av et arealplankart med tilhørende bestemmelser.

 

Områdereguleringsplan

Områdereguleringsplan benyttes der det er behov for store områdevise avklaringer eller der det er stor kompleksitet eller mange ulike interesser som skal ivaretas. Områdereguleringsplanene utarbeides i hovedsak av kommunen.

Detaljreguleringsplan

Detaljreguleringsplan er planformen for mindre områder og gjennomføring av utbyggingsprosjekter og andre tiltak. Denne planformen kan også brukes for større arealer dersom planarbeidet har liten kompleksitet. Private aktørers forslagsrett er knyttet til detaljreguleringsplan. Detaljreguleringsplaner utarbeides både av private og av kommunen.

 Finn reguleringsplaner 

Vi anbefaler at du bruker Kommunekart for å finne reguleringsplaner, her får du både mulighet å søke på navn og plan id og klikke på et område i kartet for å finne riktig plan.


Informasjon du kan se om en reguleringsplan i kommunekart/Webplan:

  • Generelle opplysninger om planen
  • Planprosess med datoer
  • Gjeldende plankart
  • Gjeldende bestemmelser
  • Plandokumenter
  • Innsendte klager
  • Innsigelser
  • Hvilke planer erstatter reguleringsplanen etc.
     

Søk etter reguleringsplan på navn eller plan id

Gå til kommunekart.com for å finne reguleringsplaner i kart

    

Veiledning - hvordan finne reguleringsplan 
 

   

Kontakt

Elin Blütecher
Arealplanlegger
E-post
Mobil 907 55 496

Adresse

Ansatte på teknisk enhet er kun tilgjengelig for timeavtale.
Vær vennlig å avtale tid med saksbehandler før du møter opp.

 

Besøksadresse

Gullbringvegen 20
3800 Bø
 

Postadresse

Postboks 83
3833 Bø i Telemark

 

Kart