Midt-Telemark kommune

Klage på et vedtak

Klage på et vedtak

Du kan klage på alle enkeltvedtak som kommunen gjør, det kan for eksempel gjelde vedtak knyttet til byggesaksbehandling, behandlingstid og tildeling av tjenester. Saksbehandlingen av klager reguleres av forvaltningsloven.


Hvordan sende en klage?

Send inn digitalt søknadsskjema før klagefristen går ut. Informasjon om klagefrist får du sammen med vedtak. Med mindre kommunen endrer vedtaket sendes klagen videre til Statsforvalteren, som avgjør saken.
 

Mer informasjon om klagerett hos Fylkesmannen
 

Send inn klage

 

Mer informasjon om klagerett