Midt-Telemark kommune

Søk om endring av vedtatt reguleringsplan

Søk om endring av vedtatt reguleringsplan

I visse tilfeller er det mulig å søke om å endre en reguleringsplan. Det er en egen saksprosess knyttet til endring av gjeldende reguleringsplan, og det er en rekke kriterier som må være oppfylt for at en sak skal kunne behandles som endring av reguleringsplan (forenklet prosess ved mindre endringer). 


Større endringer

Medfører endringen av reguleringsplan større endringer, behandles det som privat planforslag. Den som skal utarbeide forslag til en reguleringsplan (forslagsstiller) må være fagkyndig.

 

Hvordan søke om endring av vedtatt reguleringsplan?

Hvis du, som privat forslagsstiller, ønsker å endre en reguleringsplan, er det viktig å ta kontakt med planavdelingen i kommunen før du setter i gang en søknadsprosess, eller går i gang med å varsle naboer.

Dette er trinnene i saksgangen for endring av reguleringsplan: 
 

Kontakt

Elin Blütecher
Arealplanlegger
E-post
Mobil 907 55 496

Adresse

Ansatte på teknisk enhet er kun tilgjengelig for timeavtale.
Vær vennlig å avtale tid med saksbehandler før du møter opp.

 

Besøksadresse

Gullbringvegen 20
3800 Bø
 

Postadresse

Postboks 83
3833 Bø i Telemark

 

Kart