Midt-Telemark kommune

Kommunedirektøren

Kommunedirektøren

Kommunedirektøren er den øverste administrative lederen i kommunen. Kommunedirektøren har det overordnede ansvaret for å påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer i en kommune, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. 

Kommunedirektøren og staben finner du på kommunehuset i Bø.

Kommunedirektør Per Dehli - Klikk for stort bilde   
 

Per Dehli


 

 

 

 

Kommunedirektørens ansvar

Kommunedirektøren er bindeleddet mellom kommunens politiske ledelse og kommunens ansatte, og pådriver for at organisasjonen skal utvikle seg kontinuerlig og yte gode tjenester til innbyggerne.

Kommunedirektøren skal:

  • forvalte myndighet i tråd med lovverk og vedtatt politikk.
  • legge frem saker til politisk behandling og gjennomfører de politiske vedtaken
  • legge frem forslag til budsjett og revidert budsjett
  • rapportere til kommunestyret gjennom årsmelding, årsregnskap, tertialrapporter og månedlige rapporter på økonomi, nærvær og årsverk.

Kontakt

Per Dehli
Kommunedirektør
E-post
Telefon 971 58 788

Åpningstider

Servicetorg

09.00 - 15.00
 

Sentralbord

09.00 - 14.00

Adresse

Besøksadresse

Midt-Telemark Kommune
Bøgata 67
3800 Bø

Postadresse

Midt-Telemark kommune
Postboks 83
3833 Bø

Kart