Midt-Telemark kommune

Viktig melding - Vanlig informasjon til innbygger

Kommunedirektøren

Kommunedirektøren

Kommunedirektøren er den øverste administrative lederen i kommunen. Kommunedirektøren har det overordnede ansvaret for å påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer i en kommune, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. 

Kommunedirektøren og staben finner du på kommunehuset i Bø.

Klikk for stort bilde  
 

 

 

Kommunedirektør Åse Egeland


► Åse Egeland er kommunedirektør for Midt-Telemark kommune.

► Åse var kommunedirektør for Bø kommune siden 2. mars 2009. 1. januar 2017 blev hun også kommunedirektør for Sauherad kommune. 

 

 

Kommunedirektørens ansvar

Kommunedirektøren er bindeleddet mellom kommunens politiske ledelse og kommunens ansatte, og pådriver for at organisasjonen skal utvikle seg kontinuerlig og yte gode tjenester til innbyggerne.

Kommunedirektøren skal:

  • forvalte myndighet i tråd med lovverk og vedtatt politikk.
  • legge frem saker til politisk behandling og gjennomfører de politiske vedtaken
  • legge frem forslag til budsjett og revidert budsjett
  • rapportere til kommunestyret gjennom årsmelding, årsregnskap, tertialrapporter og månedlige rapporter på økonomi, nærvær og årsverk.

Kontakt

Åse Egeland
Kommunedirektør
E-post
Telefon 905 87 243

Åpningstider

Servicetorg

08.00 - 15.30
 

Sentralbord

09.00 - 14.00

Adresse

Besøksadresse

Midt-Telemark Kommune
Bøgata 67
3800 Bø
 

Postadresse

Midt-Telemark kommune
Postboks 83
3833 Bø

Kart