Midt-Telemark kommune

Spørreundersøkelse om utviklingen av Lifjell

Spørreundersøkelse om utviklingen av Lifjell

Telemarksforsking, med hjelp av Mimir, har vinteren 2021/22 gjennomført en spørreundersøkelse om utviklingen av Lifjell på oppdrag fra Midt-Telemark kommune. Hensikten med undersøkelsen har vært å få frem nye ideer og tanker om den videre utviklingen av Lifjell som reiselivsdestinasjon og rekreasjonsområde. Disse innspillene skal inngå som en del av kunnskapsgrunnlaget for planprosessen med ny kommunedelplan for Lifjell i 2022/23.

For å se resultatene i egen notat klikk på lenkene under:

Notat fra Telemarksforsking: Undersøkelse om utviklingen av Lifjell (PDF, 2 MB)

Notat fra Mimir: Reiselivsfaglige vurderinger (tilleggsnotat) (PDF, 276 kB)