Midt-Telemark kommune

Utmarksbeite

Utmarksbeite

Historiske spor på Lifjell vitner en beitetradisjon i området som rekker kanskje helt tilbake til steinalderen. Dette holder fram til i dag. I dag er det Bø beitelag som har organisert utmarksbeite i Midt-Telemark kommune.
Les mer om utmarksbeite på NIBIOs sine sider

I forbindelse med planarbeidet på Lifjell er det viktig at beiteinteressene i området blir løftet fram og blir tatt hensyn til i planprosessen. Utfordringene knyttet til beitebruken og andre arealinteresser kan være mange (f.eks. rovdyr, hytteutbygging, gjerder (både fravær og type gjerde kan være en utfordring), beiterettigheter, ferdsel) når en ser på erfaringer fra andre kommuner. Dette må kartlegges og framheves underveis mens planarbeidet pågår.